Výrobný program
Produkty
Atypické riešenia
Ukážky praktických riešení
Cenník
Kontakty

 
EKO 2000 - filtračný modul do vzduchotechnického systému
viac >>>[slovensky] / english
deutsch
 
 

Pracovný stôl na brúsenie

Pracovný stôl je zhotovený z tenkostenných železných profilov. Pracovná doska je zhotovená z pozinkovaného póroroštu a ohraničená zo zadnej strany a z dvoch tretín bočných stien zrážacím plechom. Pod pracovnou doskou je zásobník odpadu, do ktorého sedimentujú častice z brúsenia. Na zadnom zrážacom plechu sú privarené šikmé lamely, ktoré slúžia na zmenu smeru odrazených častíc po brúsení. Bočné zrážacie plechy sú odklopné pre prípadnú manipuláciu s väčšími výrobkami.

Doplnková výbava
Pre zvýšenie ochrany pracovníka pri brúsení doporučujeme doplniť toto pracovisko odsávacou filtračnou jednotkou, ktorá pomocou pantografického ramena uchyteného na konštrukcii stola odsáva z dýchacej zóny pracovníka mikročastice z brúsenia.

Rozmery š x h x v 1000-2000x700x800 mm
Výška zrážacích stien 300 mm
Filtračná jednotka typ CYKLOFIT 1100 m3/hod.
Odsávacie rameno päťkĺbové
Odsávací sopúch laminát - priemer 160 mm
 Zobraz schému výrobku