Výrobný program
Produkty
Atypické riešenia
Ukážky praktických riešení
Cenník
Kontakty

 
EKOSTARFLOW HF-SM - stropný modul aseptického boxu pre prácu v asepticky čistých priestoroch
viac >>>[slovensky] / english
deutsch
 
 

RFP 1000 OL

kombinovaná filtračná jednotka na zachytávanie olejovej hmly pri obrábaní kovov
Táto recirkulačná filtračná jednotka je určená na odsávame a filtráciu vzduchu v prevádzkach a činnostiach, kde vzniká olejová hmla pri používam chladiacich a rezných emulzií, ktoré sú nevodivé.

Filtračná jednotka je vybavená filtračnými stupňami tak, aby sa dosiahla vysoká účinnosť filtrácie pevných, aerosólových a plynných častíc

Vzduch je nasávaný cez dve flexibilne hadice s nasávacimi hrdlami prechádza cez expanznú komoru po­stupne mechanickým, nabíjacím elektrostatickým, zberacim kolektorovým a zberacim filtrom s ionizačnou elektródou a ionizovanou filtračnou vložkou z netkanej textílie a chemickým filtrom Zachytene olejové exhaláty na filtroch sa skvapalnia a stekajú do expanznej komory a odtiaľ do zbernej nádobky

rozmery 660x1365x645 mm
hmotnosť 68 kg
napätie sieťové 230v/50hz
napätie prevádzkové 4 a 7,5 kv
príkon 800 w
množstvo prefiltrovaného vzduchu 1000 m3/hod.
účinnosť filtrácie 97 %
hladina hluku 80 db /a/

LEN DO NEVÝBUŠNÉHO PROSTREDIA!
 Zobraz schému výrobku