Výrobný program
Produkty
Atypické riešenia
Ukážky praktických riešení
Cenník
Kontakty

 
RFP 200 EKO - elektrostatická recyrkulačná filtračná jednotka pre zváranie v ochrannom plyne
viac >>>[slovensky] / english
deutsch
 
 

EKOSTAR FLOW - HF - BH

aseptický box s vertikálnym prúdením
Aseptický box EKOSTAR FLOW BIOHAZARD s vertikálnym rovnomerným prúdením vzduchu a spodným odsávaním je určený na aseptickú laboratórnu pracú s chemickými alebo bakteriologickými látkami Zabezpečuje ochranu pracovného procesu pred účinkami znečisteného ovzdušia a ochranu obsluhy pred škodlivými účinkami pracovného procesu a všade tam, kde je nutné pracovný proces izolovať od vonkajšieho prostredia Čistota vzduchu v pracovnom priestore boxu vyhovuje triede 100 podľa U S Federal Standard 209 d ako aj norme STN EN ISO 146 44-1 tr.5. Aseptický box EKOSTAR FLOW BIOHAZARD môže pracovať v týchto alternatívach

1 BIOHAZARD aseptický box s vertikálnym prúdením a spodným odsávaním vzduchu z pracovného stola cez chemicky filter s vývodom mimo miestnosť alebo s možnosťou napojenia na centrálne odsávanie

2 VÁŽENIE látok na analytických váhach v čistom prostredí umožňuje konštrukcia aseptického boxu v pracovnom priestore bez ovplyvnenia výsledku váženia

3 DIGESTOR umožňuje pracú so škodlivými látkami v pracovnom priestore stola so spodným odsávaním vzduchu vrátane filtrácie odsávaného vzduchu cez chemicky filter a vývodom mimo miestnosť

Rozmery celkové 460x460x970 mm
Rozmery pracovného priestoru 460x460x400 mm
Hmotnosť 50 kg
Napätie sieťové 230v/50hz
Príkon 190 w
Bezpečnostná trieda prístroja I
Trieda čistoty prac. priestoru A podľa PICWHO, 100 podľa US FS 209 E, STN EN ISO 146 44-1 tr.5
Po dohode je možnosť výroby atypického rozmeru

 Zobraz schému výrobku